Molitva prigodom jubileja 400 godišnjice dolaska kapucina u Hrvatsku

MOLITVA
prigodom 400. obljetnice (1610.-2010.)
dolaska kapucina u Hrvatsku


Bože, Oče naš!
Mi franjevci kapucini,
zajedno sa svom braćom u Hrvatskoj
i vjernicima koji pohađaju naše crkve i samostane,
zahvaljujemo Ti za 400 godina
naše neprekidne nazočnosti
u vjerskom i redovničkom služenju
u našoj domovini.

Umnoži nam svoju milost
da ubuduće,
kao i do sada,
odano i vjerno živimo ideale
svetog oca Franje!
Neka nas štite
i sa svim našim svetima
uvijek iznova nadahnjuju:
sveti Lovro Brindiški,
fra Bernardin Škrivanić
sluga Božji fra Ante Tomičić,
a nadasve sveti Leopold Bogdan Mandić,
nebeski zaštitnik naše
Hrvatske kapucinske provincije.

Neka nas Tvoja milost,
Bože Trojedini,
stalno pomlađuje
novim naraštajima
franjevaca kapucina!
Daj da uz Tvoju pomoć
kao svećenici i samostanska braća,
vjerni svojoj redovničkoj karizmi i zavjetima,
Tebe uvijek ljubimo,
a svim ljudima revno služimo.
Po Kristu Gospodinu našemu! Amen

Nema komentara:

Objavi komentar

 

400 godina Hrvatskih kapucina Design by Insight © 2009